Γλώσσα: English | Chinese | French | Greek | Thai | SeaLifeBase
Bullacta exarata: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
Length-weight (a vs b) graph
   [n=2] Median Record   No. 2
a = 0.4873 cm ShH   
b = 2.6430   Ref. 78061
b Χώρα Περιοχή
a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους No. Χώρα: Περιοχή:
0.4475 2.513 No  unsexed     ShH  31  China Yangtze estuary, Yellow Sea/2000 
0.4873 2.643 Yes  unsexed     ShH    China Zhejiang coast, South China Sea 
Search for more references on length-weight:    Scirus Back to Search    |    Back to Top


Page created by: Eli, 15.04.99
Converted to PHP by: Eli, 14.03.06
Last modified by: Casey, 20.05.15